Drukuj

Art. 15 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 15.

  1. Z dniem 31 grudnia 1998 r. rozwiązuje się miejskie strefy usług publicznych, utworzone na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 36, poz. 224, Nr 123, poz. 780 i Nr 162, poz. 1120).

  2. Istniejące w dniu 31 grudnia 1998 r. urzędy miejskich stref usług publicznych, stają się z dniem 1 stycznia 1999 r. odpowiednio starostwami powiatowymi albo tworzą starostwa powiatowe w połączeniu z urzędem rejonowym lub jego zamiejscową jednostką, mającymi siedziby na obszarze powiatu.

Artykuł 1 ...13 14 15 16 17 ...110

Przejdź do artykułu