Drukuj

Art. 19g Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 19g.

  1. Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przejęte z dniem 1 stycznia 2000 r. przez jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania Rb-30 za rok 1999 z wykonania otrzymanych środków Funduszu Pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przekazują Prezesowi Krajowego Urzędu Pracy.

  2. Prezes Krajowego Urzędu Pracy sporządza sprawozdanie Rb-30 za rok 1999 z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Artykuł 1 ...19e 19f 19g 19h 20 ...110

Przejdź do artykułu