Drukuj

Art. 19f Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 19f.

  1. Działalność wojewódzkich urzędów pracy w latach 2000-2002 finansowana jest z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, a także z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

  2. Działalność powiatowych urzędów pracy w latach 2000-2002 finansowana jest z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, a także z innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
Artykuł 1 ...19d 19e 19f 19g 19h ...110

Przejdź do artykułu