Drukuj

Art. 536 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 536.

Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów, a w zakresie szerszym – tylko w wypadkach określonych w art. 435, 439 i 455.

Artykuł 1 ...534 535 536 537 538 ...674‑682

Przejdź do artykułu