Drukuj

O Służbie Więziennej

Pobierz za darmo Ustawa o Służbie Więziennej (O Służbie Więziennej) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. (.doc)

Ustawa o Służbie Więziennej Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. Treść


O Służbie Więziennej


Inne

O wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina O nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie” Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki O komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych O szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej