Drukuj

Art. 19b Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 19b.

  1. Właściwi kierownicy powiatowych urzędów pracy i dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy stają się odpowiednio następcami prawnymi kierowników rejonowych urzędów pracy i dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy w umowach i porozumieniach zawartych do dnia 31 grudnia 1998 r.

  2. Właściwi starostowie i marszałkowie województw stają się odpowiednio następcami prawnymi kierowników powiatowych urzędów pracy i dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy w umowach i porozumieniach zawartych do dnia 31 grudnia 1999 r.

  3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do postępowania przed sądami i w postę- powaniu egzekucyjnym.
Artykuł 1 ...19 19a 19b 19c 19d ...110

Przejdź do artykułu