Drukuj

Art. 19d Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 19d.

  1. Dyrektorzy dotychczasowych wojewódzkich urzędów pracy i ich zastępcy oraz kierownicy dotychczasowych powiatowych urzędów pracy i ich zastępcy z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 19a ust. 1, stają się odpowiednio dyrektorami wojewódzkich urzędów pracy i ich zastępcami oraz kierownikami powiatowych urzędów pracy i ich zastępcami.
     
  2. Stosunek pracy z dyrektorami dotychczasowych wojewódzkich urzędów pracy i ich zastępcami oraz kierownikami dotychczasowych powiatowych urzędów pracy i ich zastępcami – wygasa z dniem 30 czerwca 2000 r. Przepisy art. 57 i 58 stosuje się odpowiednio.
Artykuł 1 ...19b 19c 19d 19e 19f ...110

Przejdź do artykułu