Drukuj

Art. 6 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 6.

  1. Tymczasowy statut urzędu wojewódzkiego oraz regulamin, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. e), wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
     
  2. Tymczasowy statut urzędu wojewódzkiego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, o którym mowa w art. 43 ustawy o administracji rządowej w województwie.
     
Artykuł 1 ...4 5 6 7 8 ...110

Przejdź do artykułu