Drukuj

Art. 76 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 76.

Łączne sprawozdania budżetowe z wykonania budżetów dotychczasowych wojewodów za rok 1998, odrębnie dla każdego dotychczasowego województwa, przy uwzględnieniu podległości jednostek istniejącej w dniu 31 grudnia 1998 r., sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wojewoda, na którego obszarze działania położone są miasta będące siedzibami dotychczasowych wojewodów.
Artykuł 1 ...74 75 76 77 78 ...110

Przejdź do artykułu