Drukuj

Art. 7 O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 7.

1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
 

  1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8;
     
  2. udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11;
     
  3. wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
     
  4. udostępniania w centralnym repozytorium.


2. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

Artykuł 1 ...5 6 7 8 9 ...26

Przejdź do artykułu